SKAL certificering

 

 

Wat is een Skal certificering?

In Nederland is de productie van biologische producten in de afgelopen jaren flink toegenomen. Maar zijn de producten die met biologisch aangeduid worden dat ook wel echt? Om daar toezicht op te houden, is in 1985 Stichting Skal – toentertijd S.E.C. (Stichting Ekomerk Controle) genaamd – opgericht door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Stichting Skal

Stichting Skal is de stichting die verantwoordelijk is voor het certificeren van biologische producten in Nederland. Zij voeren inspecties uit en houden toezicht op bedrijven die het Skal-certificaat hebben ontvangen, met als doel om te kunnen garanderen dat deze bedrijven zich ook aan de regelgeving houden.

Skal certificering

Ieder bedrijf dat biologische producten produceert, verwerkt, verpakt, importeert, verhandelt of opslaat, moet beschikken over een Skal certificering (met uitzondering van winkels die de producten direct aan de eindconsument verkopen, zoals supermarkten). Het verkrijgen van deze certificering verloopt via Stichting Skal.

 

Heb je als glastuinbouwbedrijf een Skal certificering, dan ben je verplicht om alleen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te gebruiken die op de Skal inputlijst staan. Dit zijn middelen die zijn goedgekeurd door Stichting Skal voor het gebruik in biologische teelten.

 

 

 

Onze Bioslager  

 

De Linie wijn  

 

IJsboerderij Heidehoeve

^ Naar boven